RSC

Responsablitat Social Corporativa

A Càrniques Valldan estem compromesos amb el medi ambient, per això incorporem accions per a una més gran eficiència energètica i la reducció de residus.

Com a empresa, volem fer el possible per contribuir a la sostenibilitat del planeta, optimitzant els mitjans disponibles per a no contribuir al deteriorament del medi ambient i afavorir la recuperació i millora dels recursos naturals. Són diferents plans d'acció que tenim en marxa, i d'altes en estudi per a aplicar en el futur pròxim.

Què fem?

  • Utilitzem energia creada a partir de biomassa provinent de la neteja dels boscos del Berguedà, ajudant a la regeneració dels pulmons verds de la comarca i col·laborant a generar llocs de treball en zones rurals sovint desfavorides laboralment.
  • Any a any estem reduint el consum de combustibles fòssils com el gasoil. Des de que utilitzem l’energia verda provinent de biomassa dels boscos berguedans, hem reduït un 40% anual el consum del gasoil, que s’acaba traduint en un estalvi ambiental de 24.000 kg de emissions de CO2
  • Participem activament i proactiva amb el mètode de recollida de residus porta a porta que promou l'Ajuntament de Berga.
  • Hem engegat un projecte de I+D amb el qual estem buscant la manera de substituir de manera eficaç els envasos de plàstic per envasos biodegradables i contribuir així a reduir la “petjada humana”.
  • Hem instal·lat una planta de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l’empresa, l’energia de la qual la destinem al 100% a l’autoconsum. D’aquesta manera minimitzem l’impacte ambiental que pugui generar la nostra activitat, i reduïm 51.500 kg de emissions de CO2 anuals, que equivaldria a la plantació de 2.270 arbres

Tens més idees?

Aprofita i explica'ns el teus suggeriments.