Projectes i Inversions

MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicas

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2023.

La seguretat i la traçabilitat dels aliments és un tema cada cop més important i exigent tant per als productors i distribuïdors com per als consumidors finals. Tot i així, aquestes regulacions no se centren en la traçabilitat interna, és a dir, la del producte intermedi, que és el que s’obté en les diferents etapes del procés de producció, com la carn picada, la carn amassada, la carn embotida, etc.

Digitalitzar un sector tan tradicional com el sector carni, no és senzill. Tot i així, durant les últimes dècades, les indústries càrnies han innovat els seus processos d’elaboració recolzant-se en les noves tecnologies substituint així, gairebé tots els treballs manuals. El projecte permetrà mitjançant el sistema RFID, la identificació i rastreig d’aquests productes per conèixer en tot moment l’estat i la ubicació d’aquests productes, que és fonamental per mantenir la qualitat i la seguretat alimentària.

L’objectiu principal del projecte és millorar l’eficàcia del procés de producció mitjançant la recollida de dades relacionades amb els moviments interns dels contenidors i el contingut (article, lot i quantitat), automatitzant el procés d’identificació d’aquests contenidors, evitant la intervenció humana i aconseguint que les dades d’entrada i sortida de cada contenidor, a cada zona de producció, es recullin de manera automàtica. D’aquesta manera, millorar la gestió d’estocs, controlar els moviments d’entrada i de sortida i garantir la traçabilitat.

Participants:

  • Delsys Software, SL
  • Tagtio SL
  • Capdevila Germans, SA
  • Càrniques Valldan, SA
  • Associació Clúster Foodservice de Catalunya (Foodservice)
  • Innovacc Clúster català de la carn i la proteïna alternativa

Pressupost total Ajut aprovat
150.101,00 € 120.078,00 €

 

Millora d’eficiència Energètica

 

Millora ambiental del packaging “Ecovallpack”

“Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya- ARC”,
CARNIQUES VALLDAN, S.A. i BERGUEDANA D’EMBUTITS, S.A. han rebut l’ajut concedit per part de l’ARC, per a dur a terme el projecte en cooperació PROJECTE R+D PER L’APLICACIÓ DE L’ECODISSENY PER LA MILLORA AMBIENTAL DEL PACKAGING ACTUAL
“ECO VALLPACK”, dins de la línia d’Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular. TES/3340/2020.